Vítejte na bezpečnostní agentuře Mamba v.o.s

 Vážení obchodní přátel!

   Dovolte, abychom se Vám, v souvislosti s naším zájmem o získání Vaší zakázky, tímto dopisem předběžně představili.

   Naše společnost vznikla v roce 1992 jako nová firma v oblasti ostrahy osob a objektů, úklidových a kynologických služeb. Je zcela nezávislým právnickým subjektem a působí na území celé České republiky. Naše společnost zajišťuje ostrahu a úklid objektů významných stavební společností (např. Metrostav, Subterra, Skanska, Průmstav, Konstruktiva, PP53, VOKD, Chládek&Tintěra, BAK). Ve všech oblastech naší činnosti jsme schopni zajistit pro objednatele zakázky služby v celém rozsahu (od ostrahy, klíčníků a úklidu od zakládání stavby až po kolaudaci, recepci a úklid provozovaných objektů.

   V současné době firma disponuje dostatečnými kapacitami pro realizaci i objemově náročných akcí. Je vybavena všemi nezbytnými prostředky k zajištění bezpečnosti střeženého objektu (kontrolní zařízení pochůzkové činnosti ostrahy, vstupní turnikety vč. potřebného softwarového vybavení, vjezdové závory, kamerové systémy). Zaměstnanci ostrahy disponují i služebními psy

   Organizační uspořádání nám umožňuje pružně reagovat na požadavky zákazníků, jak z hlediska solidních cen, garancí, termínů realizace, nasazení potřebných kapacit, tak i vzhledem na technické zázemí. Ve zvláštních případech spolupracujeme s vybranými, vysoce odbornými a zkušenými firmami včetně externích specialistů.

   Dovolte, abychom Vám jako součást této naší prezentace uvedli stručné ukázky z některých
námi realizovaných zakázek, které by Vám umožnily zvážit naše předpoklady pro uskutečnění
Vašeho záměru.

   Budeme považovat za čest a důvěru v naší snahu, co nejlépe Vaším požadavkům vyhovět, svěříte – li nám Vaše zakázky nebo vyzvete – li nás k účasti ve Vašem výběrovém řízení.

Soukromá bezpečnostní agentura
MAMBA v.o.s.
Zastoupená Dagmar Caisovou a Václavem Sklenářem