Služby

Služby, které v základu nabízíme:

    Ostraha objektů
    Pronájem technického vybavení
    Plastové karty

Soukromá bezpečnostní agentura Mamba v.o.s. nabízí poměrně široké spektrum služeb.
Nabídku služeb se vedení společnosti snaží pružně přizpůsobit aktuálním potřebám segmentu trhu, na který dodáváme.
Nabízíme celé balíčky, které jsou jednak cenově dostupné, ale také flexibilně řešené jako celá spektra navazujících služeb, specifikující se následně dle potřeby zákazníka a daného projektu.

V současné době zvyšujeme důraz hlavně na kvalitu námi poskytovaných služeb a zvýšení opatření, která umožňují 100% monitoring jednak zaměstnanců naší společnosti Mamba v.o.s., s následnou možností využití propojení tohoto softwarového řešení pro sledování docházky jednotlivých subdodávek, či zaměstnanců formou turniketových a vjezdových čipových systémů, či snímačů otisku prstů, očí.
Tyto systémy ulehčují ostraze identifikaci osob oprávněných vstoupit do objektu a na druhou stranu můžeme pružněji reagovat na průchody osob, které nemají pro vstup povolení.

Karty se dají z oběhu alespoň 1krát stáhnout a využít opětovně. Záleží na přístupu jednotlivých osob k čipovým kartám a následnému opotřebení, či zničení, zlomení, porušení. V zásadě využíváme vstupní turniketové systémy s možností napojení na obsluhu závory. Tyto systémy fungují na bázi identifikace osob či aut dle přiřazení jedinečného identifikátoru, který je zapouzdřen v čipových kartách, které mohou být i graficky potisknuty dle návrhu, který obdržíme, nebo jsme schopni grafiku vstupních karet navrhnout za Vás.